Klassiska Villor

C1 163kvm

C2 230kvm

YTTERTAK U- 0,0778

Takpannor Betong 2-kupiga 
Underlagspapp
Råspont 21x95mm
Regel 45x95mm
Regel 45x195mm
Regel 45x95mm
Isolering Minerallull 435mm
Glespanel 28x70mm
Gips 13mm undertak
YTTERVÄGGAR U- 0,1316

Liggande panel 22x145mm
Ventilerad luftspalt 45mm
Vindskydd 0,2mm
Regel C24 45x195mm stående
Isolering Mineralull 195mm
Ångspärr 0,15mm
Installationszon 45mm
Regel 45x45mm liggande
Isolering Mineralull 45mm
FÖNSTER U- 0,9

3-glas isolerruta
Varm kant som inte leder kyla
Trä/Alu - Utvändigt aluminium beklätt

ÖVRIGT

Ytterdörr, Takavvattningssystem, Fönsterbleck, Foder, smygar och Knutbrädor