NYPRODUKTION

Villa Fluur 165kvm, Sigtuna

Lösvirkeshus med ekofiber i väggar och tak. Takbeklädnad blev sedum inkl.solceller. Under produktion, klar slutet av 2023.

Villa Tallbacke 180kvm, Erikssund

1-1/2plans villa i suteräng på 180kvm bygd i prefabelement.

Villa solhöjden 160kvm enplan

1-plans villa byggd i karolinerstil

Villa Broholmen 190kvm, Sigtuna

2-plans villa i Helsingeanda